Jesteś tutaj: Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zasady przyjmowania do dziennego domu pomocy

7 lutego 2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2019 2020

5 lutego 2020

Powiat Bieruńsko-Lędziński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje, że w 2020 roku przystąpi do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jest:
• w prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkc jonowaniu w życiu społecznym,
• możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowa niu
w życiu społecznym,
• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania prawa
do niezależnego życia;
• przeciwdziałanie

Czytaj więcej o: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2019 2020

ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU STYCZNIU 2020 ROKU

14 stycznia 2020

31 STYCZNIA 2020 r. (PIĄTEK) –  OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 15.30

W pozostałe dni miesiąca stycznia 2020 r.:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

Czytaj więcej o: ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU STYCZNIU 2020 ROKU

nabór na stanowisko opiekuna w Dziennym Domu Pomocy i w Klubie Seniora

8 stycznia 2020

Poszukujemy specjalistów w związku z przystąpieniem do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

4 listopada 2019
Powiększ zdjęcie logo%20mrips

OGŁOSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 – Moduł III poszukuje specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • terapii – specjaliści ds. autyzmu
  • pielęgnacji/rehabilitacji

 do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa przeznaczonego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 12-tej.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 – Moduł III prosimy o kontakt:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24

tel. 32 324 08 16 , e-mail: sekretariat@pcprledziny.pl

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest ze środków Solidarnościowego

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej o: Poszukujemy specjalistów w związku z przystąpieniem do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

16 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby, uczestniczące w Programie będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym m.in.: przy pomocy asystenta w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.), na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, a także pomoc asystenta w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji oraz pomoc asystenta w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w ww. Programie prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 do dnia 18 października 2019 r. do godz. 11-tej.

Szczegółowy opis programu

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

9 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 – Moduł III Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia 21 października 2019 r. do godz. 12.00.

Informacje na temat prgoramu

Czytaj więcej o: Informacja dot. przedłużenia terminu składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn. "Opieka Wytchnieniowa"

27 grudnia 2019 r. - dniem wolnym od pracy

2 października 2019

Dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie z obowiązkiem odpracowania  w dniu 12 października 2019 r. (sobota) w godzinach od 7:00 do 13:30.

Czytaj więcej o: 27 grudnia 2019 r. - dniem wolnym od pracy