PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  zgodnie  z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program adresowany jest do:

  • osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
  • osób kierowanych przez instytucje np. sąd, kuratorów, ośrodki pomocy społecznej,
  • absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
  • osób u których występuje znaczne ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Program prowadzony jest w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana niekonstruktywnych zachowań, poprawa w komunikowania się i wyrażaniu przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.   

Uzgadnianie terminów konsultacji i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 3240811 w następujących godzinach: poniedziałki  7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.30, czwartki 7.30 – 13.30, piątki 7.30 – 14.00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-28
Data publikacji:2020-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:136