OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26 maja 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Szanowni Mieszańcy!

Informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie („PCPR”) podlega w dalszym ciągu ograniczeniom w dostępie do obiektu. Informujemy jednocześnie, że od godziny 10:00 dnia 26 maja br. przywracamy częściową dostępność do Działów, Zespołów PCPR. Obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem środków ostrożności przyjętych w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, poprzez dostarczenie osobiste dokumentów i pozostawienie ich  w przygotowanym pojemniku, poprzez dostarczenie dokumentów za pomocą poczty lub poczty kurierskiej oraz w wyjątkowych sytuacjach poprzez przyjęcie w wydzielonym Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się przy bocznym wejściu do budynku (drzwi wejściowe do budynku – strona prawa), w którym mieści się PCPR.

W dalszym ciągu, zachęcamy Szanownych Mieszkańców, by przy załatwianiu swoich spraw urzędowych, w pierwszej kolejności, korzystać z platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do PCPR, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z odpowiednim Działem, Zespołem.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty, wnioski i pisma będą odbierane przez pracowników PCPR w Punkcie Obsługi Klienta.

Kierując się jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i interesantów, wprowadzamy następujące zasady działania PCPR:

  1. Czynne będzie tylko boczne wejście do budynku (wejście po stronie prawej zaopatrzone w dzwonek),
  2. Obsługa interesantów wszystkich Działów, Zespołów w Punkcie Obsługi Klienta,
  3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

Zasady zachowania obowiązujące przy wejściu do PCPR:

  1. Interesanci oczekują na wejście, na zewnątrz budynku, po wcześniejszym powiadomieniu pracowników PCPR, poprzez naciśnięcie dzwonka elektrycznego znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się PCPR (boczne drzwi wejściowe do budynku – strona prawa) ,
  2. Interesanci zachowują wszystkie zasady ustalone w związku ze zwalczaniem wirusa COVID-19 (tj.: zachowanie odpowiednich odległości między osobami, obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa maseczką, stosowanie rękawiczek jednorazowych, itp.),
  3. Po wezwaniu przez porządkowego, przed udaniem się do wskazanego pomieszczenia, należy zdezynfekować przygotowanym preparatem, ręce lub rękawiczki.

Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu 

Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: 32 324 08 16.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-26
Data publikacji:2020-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:134