Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby, uczestniczące w Programie będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym m.in.: przy pomocy asystenta w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.), na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, a także pomoc asystenta w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji oraz pomoc asystenta w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w ww. Programie prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 do dnia 18 października 2019 r. do godz. 11-tej.

Szczegółowy opis programu

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-16
Data publikacji:2019-10-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:504