AKTYWNY SAMORZĄD –PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2019

W 2019 roku wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w trybie ciągłym  do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach modułu II  adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego, wyznacza się  dwa terminy przyjmowania wniosków: do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019), oraz do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

- z możliwością przywrócenia Wnioskodawcy terminu złożenia wniosku.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 i 3– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 , 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-   Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu

sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-   Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne           

     rozwiązania techniczne,

-   Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy

     kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-  Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

Obszar A:

Zadanie 1:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej,
 3. dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej,
 3. dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B:

Zadanie 1:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3:

 1. umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. dysfunkcja narządu wzroku,
 3. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. dysfunkcja narządu słuchu,
 3. trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 4. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie nr 5:

 1. pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 2. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

Obszar C:

Zadanie 1:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:

znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 1. stopień niepełnosprawności,
 2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zdanie 5:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 3. dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 4. zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

 Obszar D:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. aktywność zawodowa,
 3. pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo pfron

  logo pfron

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-30
Data publikacji:2019-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:361