RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE SZANSĄ DLA DZIECKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. To właśnie w niej zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne dzieci, takie jak doznawanie i odwzajemnianie miłości, społeczne uznanie, poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Poprzez zamierzone działanie opiekuńcze i wychowawcze rodzice przyczyniają się do fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju swych potomków. Dzięki tym oddziaływaniom rodzina przygotowuje dziecko do samodzielnego życia w społeczeństwie, które podejmuje jako człowiek dorosły.

Niestety rodziny biologiczne nie zawsze należycie wywiązują się ze swoich zadań. Nie każde dziecko ma kochających rodziców, którzy otaczają je odpowiednią troską i zapewniają poczucie bezpieczeństwa. W sytuacji gdy rodzina naturalna nie może sprawować opieki nad potomstwem, szansą na prawidłowy rozwój dziecka staje się zastępcza forma opieki, do których należy rodzicielstwo zastępcze.


Dzieci, które trafiają do systemu pieczy zastępczej nierzadko mają za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i zerwanych więzi. Noszą w sobie wyobrażenie świata i relacji z innymi ludźmi, które jest pełne lęku i nieufności. Badania wykazują, iż przemoc czy doświadczenie utraty i separacji znacząco obniża szanse prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach. Jednak nawet jeśli rodzina zastępcza nie zastąpi dziecku w pełni utraconej rodziny naturalnej, jeżeli nie uchroni go przed poczuciem krzywdy z powodu odtrącenia przez własnych rodziców, to należy przypuszczać, że pozytywne skutki wychowawcze przeważą nad negatywnymi. Dziecko wychowujące się w rodzinie wzrasta w środowisku bardziej naturalnym i bliższym życiu rodzinnemu i społecznemu, niż to ma miejsce w domu dziecka.
Zadaniem rodziców zastępczych jest stworzenie środowiska, które zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa, właściwe rozpoznanie i adekwatne zaspakajanie potrzeb, szacunek dla ich tożsamości i ich znaczących relacji oraz wspieranie potencjału rozwojowego. Dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, dziecko powinno wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości, bezpieczeństwa i zrozumienia.


Do głównych zalet rodzicielstwa zastępczego należą zapewnienie optymalnych warunków rozwoju psychofizycznego, ochrona dziecka przed krzywdą, szansa  dla rodziny naturalnej, oraz pozytywne stosunki rodzinne. Niezaspokojenie wrodzonej potrzeby przywiązania i przynależności, potrzeb miłości i bezpieczeństwa u dzieci prowadzi do narastania trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej ma możliwość poznać prawidłowe wzorce i relacje w rodzinie, role rodziców i poszczególnych członków rodziny oraz doświadczenia związane z życiem rodzinnym. Jest to niezwykle cenne doświadczenie, które może procentować w przypadku powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub w jego samodzielnym, dorosłym życiu.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest też zadaniem łatwym. Wymaga zaangażowania i poświęcenia. Jednakże niesie ze sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji. Obserwowanie dzieci które z dnia na dzień coraz lepiej radzą sobie w życiu, mają coraz więcej energii i motywacji do działania, niesie ze sobą wiele pozytywnych uczuć. Radość i spełnienie jakie wypływa z pomagania potrzebującym dzieciom i umożliwiania im dorastać w niezaburzonym środowisku jest nieporównywalne z żadnym innym działaniem w życiu.

W obliczu rosnącej liczby dzieci opuszczonych i zaniedbanych,  koniecznym jest wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego. Żadna placówka opiekuńczo – wychowawcza nie jest w stanie zastąpić dzieciom prawdziwego domu. Tylko w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dziecko ma możliwość zinternalizowania odpowiednich wzorów zachowań oraz wartości. Samo pełnienie funkcji rodziny zastępczej to wiele dni uśmiechu, szczęścia, dumy i wzruszeń. Oczywiście pojawiają się i te trudniejsze chwile, jednakże rodzina zastępcza nigdy nie zostaje sama z trudnościami. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Koordynatorzy oraz psycholog stale wspierają rodziny zastępcze, udzielają im pomocy, motywują i wspólnie z rodziną starają się rozwiązywać problemowe sytuacje.
Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze ciągle wzrasta. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie corocznie prowadzi akcję poszukiwania rodzin zastępczych na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, celem szerzenia większej świadomości w społeczeństwie na temat rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania kandydatów do pełnienia tej ważnej funkcji. Wobec powyższego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Dyrektor i Koordynatorzy z otwartością i zaangażowaniem odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, rozwieją pojawiające się wątpliwości i przedstawią na czym tak naprawdę polega pełnienie tej ważnej roli jaką jest rodzina zastępcza.

NAPRAWDĘ WARTO!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-22
Data publikacji:2017-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:1251